Promocje

 • Tester pH, Cl
  Tester pH, Cl
  28,28 PLN brutto
  22,99 PLN netto
  44,28 PLN brutto

Potrzebujesz
pomocy

tel.: +48 (89) 7181 472
e-mail: biuro@royal.info.pl
Katalog produktów
Plakat-FOTOWOLTAIKA
Plakat INTERMACJONALIZACJA
http://www.ursacademy.org/ACB/logo/scheme_logo.nsf/0/A7BB57C4144F6C4D80257BF600604B96/$file/URS_ISO%209001.JPG
O firmie2

 

O firmie

"ROYAL" Sp. z o.o. jest producentem chemii profesjonalnej, do głównych grup produktów należą:

 • środki czystości przeznaczone dla firm sprzątających,
 • środki chemiczne do bezodpływowych systemów sanitarnych (kabiny toaletowe typu TOI TOI, toalety turystyczne, kasetowe urządzenia sanitarne w autokarach, jachtach itp.),
 • środki czystości do myjni samochodowych,
 • wysokowydajne środki czystości dla gastronomii,
 • preparaty dla ogrodnictwa,
 • środki do uzdatniania wody basenowej.

Wszystkie produkty posiadają niezbędną dokumentację techniczną. Wykwalifikowana kadra oraz własne laboratorium pozwalają nam na wprowadzanie nowych produktów i stałą kontrolę nad ich jakością. Odpowiedni park maszynowy oraz własny transport pomagają nam spełnić oczekiwania naszych Kontrahentów. Na życzenie Klienta prowadzimy szkolenia z zakresu stosowania chemii ROYAL.

Firma "ROYAL" Sp z o.o. powstała w 1990 roku. Przez 6 lat siedziba firmy mieściła się w Gietrzwałdzie, a od 1996 roku Zarząd firmy oraz zakład produkcyjny znajdują się w Jezioranach. Początkowo firma "ROYAL" była spółką Joint Venture, zajmował się importem i konfekcjonowaniem kosmetyków, chemii gospodarczej i motoryzacyjnej.
Zdobyte doświadczenia i odpowiednie technologie pozwoliły na uruchomienie w niedługim czasie kompletnej produkcji chemii profesjonalnej. Obecnie wszystkie produkty są wytwarzane w Polsce.

Firma "ROYAL" niejednokrotnie w swojej historii była wsparciem dla sportowców i szkół, a także organizatorem imprez sportowych i kulturalnych. Każdego roku wspieramy organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Doceniając rolę sportu oraz krzepienie ducha sportowej rywalizacji wspieramy Gminną Ligę Futsalu w Jezioranach.

W dbałości o zadowolenie Klientów i ciągłe podnoszenie jakości oferowanych produktów, wprowadziliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

Na rynku polskim działamy poprzez  sieć  regionalnych przedstawicielstw, część produktów jest sprzedawana także na rynkach Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.
W 2009 roku zostaliśmy Autoryzowanym Dystrybutorem firmy Acrylmed TRADE – producenta chemii basenowej. Środki te znalazły się w naszej ofercie pod marką POOLMAN. Pracownicy działu Handlu i Marketingu przeszli kompleksowe szkolenia z zakresu „Technologii Uzdatniania Wody Basenowej oraz Utrzymania Czystości w Pływalniach", poświadczone indywidualnymi certyfikatami.

 

 

 

 

 

 

Spółka ROYAL w 2010r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ROYAL SP. z o.o. poprzez kompleksowe zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz dostosowanie oferty do potrzeb klientów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej 1 - "Przedsiębiorczość"
Działanie 1.1 - "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw"
Poddziałenie 1.1.9 "Inne inwestycje w przedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Umowa WMARR Olsztyn o dofinansowanie projektu została podpisana 19 grudnia 2013r.

 

 

 

 

 

Plakat FOTOWOLTAIKA

Data publikacji: 4.12.2019
Zapytanie ofertowe nr 1
Zamówienie dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,75 kWp na dachu obiektu należącego do firmy ROYAL Sp. z o.o.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220774

Data publikacji: 20.12.2019
Zapytanie nr 2
Zamówienie dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,75 kWp na dachu obiektu należącego do firmy ROYAL Sp. z o.o.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1224227

Plakat INTERMACJONALIZACJA

 

 

 

 

MISJA FIRMY ROYAL SP. Z O.O.

 


Misją naszej Organizacji jest być leaderem wśród polskich firm w naszej branży.

       Osiągamy to oferując naszym klientom produkty o sprawdzonej, wysokiej jakości.

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie odbiorcom maksymalnych korzyści
i pełnej satysfakcji z dostarczanych produktów oraz tworzenie przyjaznego miejsca
odpowiadającego na potrzeby: klientów, pracowników, Kierownictwa.

       W kontaktach z klientem oferujemy jednocześnie profesjonalny poziom obsługi klientów
stosując zasadę, aby klienci  i dostawcy byli naszymi najlepszymi przyjaciółmi.

       Kierownictwo organizacji deklaruje, że cele organizacji i jej misja jakościowa są i będą
utrzymane, co potwierdzamy wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zapewnienia Jakości wg norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 22716:2009.

                                               

Zobowiązuję się do osobistego sprawowania nadzoru oraz udostępniania niezbędnych środków pozwalających na utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Deklaruję wolę stałej realizacji Polityki ZSZJ, czego efektem będzie satysfakcja klienta i sukces firmy.

 

Data: 01.10.2019r.

Członek Zarządu Spółki ROYAL

Cezary KACZAN

                                                                      

 

          

POLITYKA JAKOŚCI

 

ROYAL Sp. z o.o. dążąc do bycia uznanym producentem profesjonalnych środków czystości oraz produktów kosmetycznych korzysta z wieloletniego doświadczenia i znaczącego potencjału firmy, śledzi najnowsze trendy
i technologie, wykorzystuje wiedzę swoich pracowników i ekspertów, koncentruje się na jak najlepszym poznaniu
i spełnieniu wymagań klienta i stron zainteresowanych.

Naszą dewizą jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem i stronami zainteresowanymi zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 22716:2009.

Podejście do jakości

Nasza Polityka Jakości jest oparta na czterech podstawowych zasadach:

 • Wsłuchujemy się w potrzeby dotyczące potrzeb naszych Klientów i precyzyjne dopasowujemy rozwiązania,
 • Przy projektowaniu produktów, identyfikujemy potencjalne błędy i podejmujemy niezbędne działania w celu zapobiegania tym błędom,
 • Funkcjonowanie i doskonalenie SZJ opartego na modelu ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 22716:2009 traktujemy jako integralną część strategii firmy.
 • Rozumiemy jak istotne jest stałe podnoszenie kompetencji, aby wykonywać swoją pracę profesjonalnie i zgodnie
  z aktualnymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami Klientów i stron zainteresowanych.

Powyższe zasady realizujemy poprzez:

 • Elastyczność w zakresie indywidualnych potrzeb Klienta i ich zmian,
 • Bieżące monitorowanie otoczenia biznesowego, w tym monitorowanie wymagań oraz potrzeb naszych Klientów,  
 • Zatrudnianie profesjonalistów, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje aby móc rozwiewać wszystkie wątpliwości i służyć pomocą w rozwoju,
 • Precyzyjną komunikację wewnętrzną.

 

Zaangażowanie na rzecz jakości

Dzięki realizacji niniejszej polityki jakości, chcemy aby nasze wyroby w pełni odpowiadały wymaganiom klientów i stron zainteresowanych.

Zobowiązujemy się do stałego spełniania wymagań oraz do ciągłego doskonalenia naszego ZSZJ.

Klient zawsze jest w centrum naszej uwagi. Badamy satysfakcję naszych Klientów i na tej podstawie doskonalimy procesy
w firmie.

Poprzez proces doradztwa technicznego staramy się rozwiewać wszystkie wątpliwości i zawsze służyć klientom pomocą
w ich rozwoju.

Komunikacja z Klientami i stronami zainteresowanymi

Promujemy zasady etyki biznesowej w szczególności poprzez:

 • prowadzenie działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przestrzeganie zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego;
 • zapewnienie poprawność i jasność sformułowań w zawieranych w ofertach i umowach;
 • produkcje wyrobów z należytą starannością i zgodnie z opracowanymi standardami;
 • zapewnienie poufność informacji uzyskanych w związku ze sprzedażą produktów;
 • zapewnienie realizacji usług wyłącznie przez wykwalifikowany personel;
 • dążenie do stałego podwyższania własnych kwalifikacji.

 

Odpowiedzialność

W ROYAL Sp. z o.o. każdy jest odpowiedzialny za monitorowanie jakości produktów w ramach swojego obszaru. Odpowiedzialność za utrzymanie, ocenę i wyznaczanie kierunków ciągłego doskonalenia SZJ spoczywa na Kierownictwie firmy.
Zapoznajemy naszych pracowników oraz współpracowników z zasadami ZSZJ oraz celami niniejszej polityki jakości.
Niniejsza polityka jakości jest dostępna dla naszych pracowników, współpracowników, Klientów oraz stron zainteresowanych.     

 

 

Jeziorany, dnia 01.10.2019r.

Członek Zarządu Spółki ROYAL
Cezary KACZAN