Języki: Waluta: Projekty UnijneProjekty Unijne
Produkty do dezynfekcji Tło slider

O firmie

Strona główna » O firmie

„ROYAL” Sp. z o.o. jest producentem chemii profesjonalnej, do głównych grup produktów należą:

Wszystkie produkty posiadają niezbędną dokumentację techniczną. Wykwalifikowana kadra oraz własne laboratorium pozwalają nam na wprowadzanie nowych produktów i stałą kontrolę nad ich jakością. Odpowiedni park maszynowy oraz własny transport pomagają nam spełnić oczekiwania naszych Kontrahentów. Na życzenie Klienta prowadzimy szkolenia z zakresu stosowania chemii ROYAL.

Firma „ROYAL” Sp z o.o. powstała w 1990 roku. Przez 6 lat siedziba firmy mieściła się w Gietrzwałdzie, a od 1996 roku Zarząd firmy oraz zakład produkcyjny znajdują się w Jezioranach. Początkowo firma „ROYAL” była spółką Joint Venture, zajmował się importem i konfekcjonowaniem kosmetyków, chemii gospodarczej i motoryzacyjnej.
Zdobyte doświadczenia i odpowiednie technologie pozwoliły na uruchomienie w niedługim czasie kompletnej produkcji chemii profesjonalnej. Obecnie wszystkie produkty są wytwarzane w Polsce.

Firma „ROYAL” niejednokrotnie w swojej historii była wsparciem dla sportowców i szkół, a także organizatorem imprez sportowych i kulturalnych. Każdego roku wspieramy organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Doceniając rolę sportu oraz krzepienie ducha sportowej rywalizacji wspieramy Gminną Ligę Futsalu w Jezioranach.

W dbałości o zadowolenie Klientów i ciągłe podnoszenie jakości oferowanych produktów, wprowadziliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

Na rynku polskim działamy poprzez sieć regionalnych przedstawicielstw, część produktów jest sprzedawana także na rynkach Unii Europejskiej i Europy Wschodniej. W 2009 roku zostaliśmy Autoryzowanym Dystrybutorem firmy Acrylmed TRADE – producenta chemii basenowej. Środki te znalazły się w naszej ofercie pod marką POOLMAN. Pracownicy działu Handlu i Marketingu przeszli kompleksowe szkolenia z zakresu „Technologii Uzdatniania Wody Basenowej oraz Utrzymania Czystości w Pływalniach”, poświadczone indywidualnymi certyfikatami.

Spółka ROYAL w 2010r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ROYAL SP. z o.o. poprzez kompleksowe zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz dostosowanie oferty do potrzeb klientów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”
Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”
Poddziałenie 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Umowa WMARR Olsztyn o dofinansowanie projektu została podpisana 19 grudnia 2013r.

rOYAL
FOTOWOLTAIKA

Data publikacji: 4.12.2019
Zapytanie ofertowe nr 1
Zamówienie dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,75 kWp na dachu obiektu należącego do firmy ROYAL Sp. z o.o.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220774

Data publikacji: 20.12.2019
Zapytanie nr 2
Zamówienie dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,75 kWp na dachu obiektu należącego do firmy ROYAL Sp. z o.o.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1224227

INTERMACJONALIZACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2019 dotyczące przygotowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

MISJA FIRMY ROYAL SP. Z O.O.

Misją naszej Organizacji jest być leaderem wśród polskich firm w naszej branży.

       Osiągamy to oferując naszym klientom produkty o sprawdzonej, wysokiej jakości.

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie odbiorcom maksymalnych korzyści
i pełnej satysfakcji z dostarczanych produktów oraz tworzenie przyjaznego miejsca
odpowiadającego na potrzeby: klientów, pracowników, Kierownictwa.

       W kontaktach z klientem oferujemy jednocześnie profesjonalny poziom obsługi klientów
stosując zasadę, aby klienci  i dostawcy byli naszymi najlepszymi przyjaciółmi.

       Kierownictwo organizacji deklaruje, że cele organizacji i jej misja jakościowa są i będą
utrzymane, co potwierdzamy wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zapewnienia Jakości wg norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 22716:2009.

Zobowiązuję się do osobistego sprawowania nadzoru oraz udostępniania niezbędnych środków pozwalających na utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Deklaruję wolę stałej realizacji Polityki ZSZJ, czego efektem będzie satysfakcja klienta i sukces firmy.

 

Data: 01.10.2019r.
Członek Zarządu Spółki ROYAL
Cezary KACZAN

 

POLITYKA JAKOŚCI

ROYAL Sp. z o.o. dążąc do bycia uznanym producentem profesjonalnych środków czystości oraz produktów kosmetycznych korzysta z wieloletniego doświadczenia i znaczącego potencjału firmy, śledzi najnowsze trendy
i technologie, wykorzystuje wiedzę swoich pracowników i ekspertów, koncentruje się na jak najlepszym poznaniu
i spełnieniu wymagań klienta i stron zainteresowanych.

Naszą dewizą jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem i stronami zainteresowanymi zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 22716:2009.

Podejście do jakości

Nasza Polityka Jakości jest oparta na czterech podstawowych zasadach:

Powyższe zasady realizujemy poprzez:

Zaangażowanie na rzecz jakości

Dzięki realizacji niniejszej polityki jakości, chcemy aby nasze wyroby w pełni odpowiadały wymaganiom klientów i stron zainteresowanych.

Zobowiązujemy się do stałego spełniania wymagań oraz do ciągłego doskonalenia naszego ZSZJ.

Klient zawsze jest w centrum naszej uwagi. Badamy satysfakcję naszych Klientów i na tej podstawie doskonalimy procesy
w firmie.

Poprzez proces doradztwa technicznego staramy się rozwiewać wszystkie wątpliwości i zawsze służyć klientom pomocą
w ich rozwoju.

Komunikacja z Klientami i stronami zainteresowanymi

Promujemy zasady etyki biznesowej w szczególności poprzez:

Odpowiedzialność

W ROYAL Sp. z o.o. każdy jest odpowiedzialny za monitorowanie jakości produktów w ramach swojego obszaru. Odpowiedzialność za utrzymanie, ocenę i wyznaczanie kierunków ciągłego doskonalenia SZJ spoczywa na Kierownictwie firmy.
Zapoznajemy naszych pracowników oraz współpracowników z zasadami ZSZJ oraz celami niniejszej polityki jakości.
Niniejsza polityka jakości jest dostępna dla naszych pracowników, współpracowników, Klientów oraz stron zainteresowanych.

Jeziorany, dnia 01.10.2019r.
Członek Zarządu Spółki ROYAL
Cezary KACZAN

 

Maszy pytania?
Odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe

W naszej ofercie

Zapoznaj się z naszą ofertą
Potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się z nami
Exit
Przewiń na górę