Języki: Waluta: Projekty UnijneProjekty Unijne
Producent środków czyszczących Tło slider

O firmie

Strona główna » O firmie

ROYAL Sp. z o.o. jest producentem chemii profesjonalnej, do głównych grup produktów należą:

Firma ROYAL Sp. z o.o. powstała w 1990 roku i już od ponad 30 lat opracowuje i produkuje profesjonalne preparaty chemiczne dla wielu branż B2B oraz klientów indywidualnych. Jesteśmy wiodącym dostawca produktów chemicznych do przenośnych systemów sanitarnych w Europie środkowo-wschodniej, a nasze produkty są używane obecnie w 26 krajach Europy.

CertyfikatWykwalifikowani pracownicy i własne laboratorium B+R umożliwiają nam projektowanie i wprowadzenie nowych produktów oraz stała kontrole nad jakością wyrobów. Odpowiedni park maszynowy pozwala nam spełnić wysokie oczekiwania naszych odbiorców. Nasze produkty posiadają niezbędną dokumentacje techniczna zgodna z REACH i CLP oraz atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Dbając o zadowolenie naszych klientów i ciągłe podnoszenie jakości zarządzania, obsługi klientów oraz jakości produktów, wprowadziliśmy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 oraz GMP zgodnego z ISO 22716:2009. Każdego roku poddajemy rme audytowi zewnętrznemu, w celu dostosowania systemu zarządzania jakością do aktualnie obowiązujących norm. W roku 2023 i 2024 zostaliśmy wyróżnieni w rankingu Diamentów Forbesa. Jest to prestiżowy ranking tworzony corocznie przez redakcję magazynu Forbes Polska. Celem jest wyróżnienie i nagrodzenie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Ponadto pod koniec 2023 roku dołączyliśmy do brytyjskiego Stowarzyszenia Portable Sanitation Europe (PSE). Wspólnie z PSE będziemy pracować nad poprawą standardów pracy i standardów socjalnych w dziedzinie przenośnych i mobilnych urządzeń sanitarnych w Wielkiej Brytanii.

Firma Royal

 

 


Spółka ROYAL w 2010r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ROYAL SP. z o.o. poprzez kompleksowe zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz dostosowanie oferty do potrzeb klientów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”
Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”
Poddziałenie 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Umowa WMARR Olsztyn o dofinansowanie projektu została podpisana 19 grudnia 2013r.

rOYAL
FOTOWOLTAIKA

Data publikacji: 4.12.2019
Zapytanie ofertowe nr 1
Zamówienie dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,75 kWp na dachu obiektu należącego do firmy ROYAL Sp. z o.o.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220774

Data publikacji: 20.12.2019
Zapytanie nr 2
Zamówienie dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,75 kWp na dachu obiektu należącego do firmy ROYAL Sp. z o.o.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1224227

INTERMACJONALIZACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2019 dotyczące przygotowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

MISJA FIRMY ROYAL SP. Z O.O.

Misją naszej Organizacji jest być leaderem wśród polskich firm w naszej branży.

       Osiągamy to oferując naszym klientom produkty o sprawdzonej, wysokiej jakości.

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie odbiorcom maksymalnych korzyści
i pełnej satysfakcji z dostarczanych produktów oraz tworzenie przyjaznego miejsca
odpowiadającego na potrzeby: klientów, pracowników, Kierownictwa.

       W kontaktach z klientem oferujemy jednocześnie profesjonalny poziom obsługi klientów
stosując zasadę, aby klienci  i dostawcy byli naszymi najlepszymi przyjaciółmi.

       Kierownictwo organizacji deklaruje, że cele organizacji i jej misja jakościowa są i będą
utrzymane, co potwierdzamy wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zapewnienia Jakości wg norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 22716:2009.

Zobowiązuję się do osobistego sprawowania nadzoru oraz udostępniania niezbędnych środków pozwalających na utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Deklaruję wolę stałej realizacji Polityki ZSZJ, czego efektem będzie satysfakcja klienta i sukces firmy.

 

Data: 01.10.2019r.
Członek Zarządu Spółki ROYAL
Cezary KACZAN

 

POLITYKA JAKOŚCI

ROYAL Sp. z o.o. dążąc do bycia uznanym producentem profesjonalnych środków czystości oraz produktów kosmetycznych korzysta z wieloletniego doświadczenia i znaczącego potencjału firmy, śledzi najnowsze trendy
i technologie, wykorzystuje wiedzę swoich pracowników i ekspertów, koncentruje się na jak najlepszym poznaniu
i spełnieniu wymagań klienta i stron zainteresowanych.

Naszą dewizą jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem i stronami zainteresowanymi zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 22716:2009.

Podejście do jakości

Nasza Polityka Jakości jest oparta na czterech podstawowych zasadach:

Powyższe zasady realizujemy poprzez:

Zaangażowanie na rzecz jakości

Dzięki realizacji niniejszej polityki jakości, chcemy aby nasze wyroby w pełni odpowiadały wymaganiom klientów i stron zainteresowanych.

Zobowiązujemy się do stałego spełniania wymagań oraz do ciągłego doskonalenia naszego ZSZJ.

Klient zawsze jest w centrum naszej uwagi. Badamy satysfakcję naszych Klientów i na tej podstawie doskonalimy procesy
w firmie.

Poprzez proces doradztwa technicznego staramy się rozwiewać wszystkie wątpliwości i zawsze służyć klientom pomocą
w ich rozwoju.

Komunikacja z Klientami i stronami zainteresowanymi

Promujemy zasady etyki biznesowej w szczególności poprzez:

Odpowiedzialność

W ROYAL Sp. z o.o. każdy jest odpowiedzialny za monitorowanie jakości produktów w ramach swojego obszaru. Odpowiedzialność za utrzymanie, ocenę i wyznaczanie kierunków ciągłego doskonalenia SZJ spoczywa na Kierownictwie firmy.
Zapoznajemy naszych pracowników oraz współpracowników z zasadami ZSZJ oraz celami niniejszej polityki jakości.
Niniejsza polityka jakości jest dostępna dla naszych pracowników, współpracowników, Klientów oraz stron zainteresowanych.

Jeziorany, dnia 01.10.2019r.
Członek Zarządu Spółki ROYAL
Cezary KACZAN

 

Maszy pytania?
Odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe

W naszej ofercie

Zapoznaj się z naszą ofertą
Potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się z nami
Exit
Przewiń na górę